Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1968 (België)

Date :
05-11-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19681105-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Te laat ingediend is de reclamatie die, nadat een eerste reclamatie werd ingediend, een betwisting opwerpt die verschilt van die welke het voorwerp was van de oorspronkelijke reclamatie, en die wordt ingediend na het verstrijken van de termijn van reclamatie, op straffe van nietigheid voorgeschreven bij artikel 61, alinéa 3, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals het van kracht was voor de wijziging van die tekst door artikel 1 van de wet van 24 maart 1959.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.