Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1973 (België)

Date :
05-11-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731105-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De burgerlijke partij die niet in kosten van de strafvordering is veroordeeld, is niet ontvankelijk om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing op deze rechtsvordering. ( Artt. 177 en 216 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.