Hof van Cassatie: Arrest van 5 Oktober 1967 (België)

Date :
05-10-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19671005-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Door te beslissen dat de verbintenis van een partij die zich bij overeenkomst ertoe verplicht de belangrijke diensten die haar door de medecontractant zijn bewezen te vergelden zonder oorzaak is, omdat de bewezen diensten ten deze slechts onbeduidende daden van het maatschappelijk leven zijn, schendt de rechter artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek niet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.