Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1977 (België)

Date :
06-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770406-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer één van de partijen haar verbintenis niet nakomt, mag de andere partij de ontbinding van de dading eisen en de oorspronkelijke betwisting aan de rechter voorleggen (1). ( Artt. 1184, 2044 tot 2058 B.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.