Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1977 (België)

Date :
06-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770406-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Onwettelijk is de beslissing die aan een rechthebbende op geneeskundige verstrekkingen een verhoging verleent van de tegemoetkoming waarin voor een in artikel 23 van de wet van 9 augustus 1963 bedoelde verstrekking is voorzien. ( Art. 25, par. 1 en 2, wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.