Hof van Cassatie: Arrest van 6 December 1977 (België). RG 20215

Date :
06-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771206-8
Numéro de rôle :
20215

Résumé :

De rechter die enkel rekening houdt met de verklaringen van de werkgever van de werkloze, beantwoordt aldus niet de conclusie van de Rijksdienst die steunde op verklaringen die de werkloze na zijn ontslag nopens zijn bereidheid om een nieuwe dienstbetrekking te aanvaarden, heeft afgelegd en waardoor hij volgens de Rijksdienst zich onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt heeft gesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.