Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1978 (België)

Date :
06-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780206-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer, inzake gemeentebelastingen, de belastingplichtige, eiser, afstand doet van zijn voorziening, verleent het Hof akte van de afstand (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.