Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1992 (België). RG 7730

Date :
06-02-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19920206-1
Numéro de rôle :
7730

Résumé :

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing van de Raad van Beroep van de Orde der Apothekers dat zonder medewerking van een advocaat bij het Hof van Cassatie is ingesteld. ( Art. 26 K.B.nr.80 van 10 november 1967 Apothekerswet. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.