Hof van Cassatie: Arrest van 6 Januari 1969 (België)

Date :
06-01-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690106-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De verjaring van de uit een misdrijf volgende burgerlijke rechtsvordering, die voor het strafgerecht ingesteld wordt voordat de strafvordering verjaard is, loopt niet meer tegen de eiser totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geschil eindigt. (Wet van 17 april 1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, art. 27.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.