Hof van Cassatie: Arrest van 6 Mei 1975 (België)

Date :
06-05-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750506-1
Numéro de rôle :

Résumé :

In geval van negatief conflict van jurisdictie, dat aanleiding geeft tot regeling van rechtsgebied, wordt de verjaring van de strafvordering tijdens het geding tot regeling van rechtsgebied opgeschort, dit wil zeggen vanaf de dag waarop de beslissing, waaruit het conflict van jurisdictie is ontstaan, in kracht van gewijsde is gegaan tot op de dag waarop het arrest tot regeling van rechtsgebied wordt uitgesproken.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.