Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1983 (België). RG 3591

Date :
07-01-1983
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19830107-9
Numéro de rôle :
3591

Résumé :

De voorziening in cassatie is t.a.v. een verweerder ontvankelijk wanneer tussen de eiser en die verweerder voor de rechter in hoger beroep een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarop uitspraak heeft gedaan, b.v. een geschil omtrent de hervatting van het geding.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.