Hof van Cassatie: Arrest van 7 Juni 1978 (België)

Date :
07-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780607-4
Numéro de rôle :

Résumé :

De voorrang die artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 toekent aan de bestuurder die van rechts komt op het kruispunt dat hij oprijdt, hangt niet af van de manier waarop die bestuurder rijdt en hij behoudt die voorrang zelfs ingeval hij naar links afslaat niettegenstaande een verkeersteken hem verplicht rechts af te slaan.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.