Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1969 (België)

Date :
07-03-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690307-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de lasthebber van een werkgever een einde heeft gemaakt aan een bediendencontract zonder daartoe gemachtigd te zijn en de lastgever dit bekrachtigt, werkt die bekrachtiging terug tot de datum van de opzegging; de bediende heeft op die datum geen recht verkregen op vergoeding wegens onregelmatig verbreken van het bediendencontract. (Burg. Wetb., art. 1998.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.