Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1975 (België)

Date :
07-03-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750307-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Het verbod op iemand dwang uit te oefenen en zijn persoonlijkheid te doorgronden geldt niet voor het deskundigenonderzoek dat iemand kan ondergaan, o.m. inzake echtscheiding, voor zover die persoon niet gedwongen wordt zich aan een dergelijk onderzoek, met name een psychiatrisch onderzoek, te onderwerpen, als hij daarin niet toestemt en met dien verstande dat de rechter die het eindvonnis wijst niet vermag uit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.