Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1979 (België)

Date :
07-03-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790307-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Naar recht met redenen omkleed is het vonnis tot veroordeling wegens overtreding van de Wegverkeerswet, waarin de wettelijke bepaling wordt vermeld die de bestanddelen van dat misdrijf opgeeft, alsmede een strafbepaling, ook al spreekt het accessoir verval uit van het recht tot sturen en stelt het het herstel in dat recht afhankelijk van het slagen voor de in art. 38, alinéa 3 Wegverkeerswet opgesomde onderzoeken, zonder enige vermelding van art. 38, alinéa 1, van die wet <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.