Hof van Cassatie: Arrest van 7 Maart 1979 (België)

Date :
07-03-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790307-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Noch de artt. 36 en 38 Jeugdbeschermingswet, noch enige andere wettelijke bepaling verbieden dat een onderzoeksgerecht zijn beslissing, dat wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die de openbare veiligheid raken en die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, diens voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd, laat steunen op feiten welke door die verdachte als minderjarige van meer dan zestien en minder dan achttien jaar zijn gepleegd. (Artt. 36 en 38 Jeugdbeschermingswet; art. 5 Wet Voorlopige Hechtenis.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.