Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1972 (België)

Date :
07-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721107-17
Numéro de rôle :

Résumé :

De opsomming, in artikel 88, 12°, van het Veldwetboek, van de plaatsen waar het werpen van stenen of andere harde lichamen of andere voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen, verboden is, heeft met name betrekking op bomen, doch niet op bossen als dusdanig.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.