Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1972 (België)

Date :
07-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721107-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande, omkleedt de rechter de schuldigverklaring van de beklaagde regelmatig met redenen door vast te stellen dat de volgens de bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn; hij behoeft de gegevens waaruit hij de schuld van de beklaagde afleidt, niet nader te bepalen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.