Hof van Cassatie: Arrest van 7 November 1979 (België)

Date :
07-11-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791107-4
Numéro de rôle :

Résumé

Vrijstelling van het invoerrecht in België wordt verleend voor vervoermiddelen welke worden ingevoerd om, na slechts korte tijd in België, Luxemburg of Nederland te zijn verbleven, weder te worden uitgevoerd, voor zover zij worden ingevoerd, o.m. door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats in het buitenland hebben en die de vervoermiddelen bezigen voor hun persoonlijk gebruik <*>; worden echter geacht hun normale verblijfplaats in België, in Luxemburg of in Nederland te hebben zij die o.a. hun bezigheid in het buitenland hebben, wanneer zij hun haardstede in een van die landen hebben. ( Art. 25, alinéa alinéa 1 en 3, M.B. van 17 februari 1960, gewijzigd bij M.B. van 27 januari 1964, alinéa alinéa 3, 3bis en 3ter. )

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.