Hof van Cassatie: Arrest van 7 September 1972 (België). RG 197

Date :
07-09-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720907-1
Numéro de rôle :
197

Résumé :

Indien een rechtsvordering gegrond is op een overtreding van de strafwet, moet de eiser bewijzen dat de verweerder schuld heeft aan deze overtreding of dat de door de verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet bestaat, in zover deze bewering een geloofwaardig gegeven bevat. ( Burgerlijk Wetboek, art. 1315. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.