Hof van Cassatie: Arrest van 7 September 1977 (België)

Date :
07-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770907-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, de dader van een wanbedrijf naar de politierechtbank heeft verwezen en een vonnis wordt uitgesproken tot onbevoegdverklaring van de rechtbank, op grond dat zich na de verwijzende beschikking een omstandigheid heeft voorgedaan, waardoor het feit door de wet met een zwaardere correctionele straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, waarbij een verzoek tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist blijkt; zo ja, dan vernietigt het Hof de beschikking en verwijst de zaak naar dezelfde, anders samengestelde raadkamer (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.