Hof van Cassatie: Arrest van 7 September 1981 (België). RG 6465

Date :
07-09-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810907-1
Numéro de rôle :
6465

Résumé :

Art. 10, alinéa 1, 1°, vijfde en zesde lid, Dienstplichtwet, gecoördineerd op 30 april 1962, regelt alleen welk inkomen van de gezinsleden van de dienstplichtige in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of dit inkomen het wettelijk voorgeschreven bedrag te boven gaat; het heeft geen betrekking op het vereiste dat het bedrijfsinkomen van de dienstplichtige voor het onderhoud van het gezin onmisbaar moet zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.