Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1966 (België)

Date :
08-12-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661208-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De termijn van drie maanden aan verweerder toegestaan voor het neerleggen ter griffie van het Hof van zijn antwoord op een voorziening in burgerlijke zaken is een vrije termijn. (Wet van 25 februari 1925, art. 1 en 16). (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.