Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1969 (België)

Date :
08-12-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691208-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De overtredingen van de bepalingen van artikel 10, lid 1, van de wet van 26 januari 1960 betreffende de taksen op de toestellen voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen zijn enkel voltooid op de 1e februari van het jaar waarop deze taksen betrekking hebben.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.