Hof van Cassatie: Arrest van 8 December 1977 (België)

Date :
08-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771208-6
Numéro de rôle :

Résumé :

Uit artikel 789, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan niet worden afgeleid dat het Hof van Cassatie niet bevoegd is om zijn arresten uit te leggen, als bedoeld in artikel 793 van hetzelfde wetboek, en dat als het een beslissing vernietigt, de rechter naar wie de zaak is verwezen bevoegd is om 's Hofs arrest uit te leggen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.