Hof van Cassatie: Arrest van 8 Februari 1968 (België)

Date :
08-02-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680208-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 16, IV, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten is, in zover het bepaalt dat de verhuurder die, buiten de andere bij dit artikel 16 bedoelde gevallen, de hernieuwing van de huur weigert aan de huurder, aan deze een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd is, een bepaling uitgevaardigd met het oog op de bescherming van de handelszaak.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.