Hof van Cassatie: Arrest van 8 Januari 1970 (België)

Date :
08-01-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700108-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 16, IV, vervat in de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten kent aan de verhuurder het recht toe om zonder een reden te moeten opgeven, de huurhernieuwing te weigeren, mits hij aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert; het is noodzakelijk en voldoende dat de huurder zich, aan de hand van de kennisgeving aan de huurder dat hij het verhuurde goed wil terugnemen, niet kan vergissen over het bestaan van deze wil.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.