Hof van Cassatie: Arrest van 8 November 1966 (België)

Date :
08-11-1966
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19661108-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Om van het brutobedrag van de bij artikel 25 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bepaalde inkomsten afgetrokken te kunnen worden en beschouwd te kunnen worden als gedaan gedurende het belastbaar tijdperk, is het vereist dat de bedrijfsuitgaven die niet betaald werden gedurende dit tijdperk het karakter van zekere en vaststaande schulden hebben verkregen en dat zij als zodanig geboekt werden. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 26, alinéa 1.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.