Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1975 (België)

Date :
08-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750908-10
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer, bij een wegverkeersongeval, door twee bestuurders van voertuigen fouten begaan zijn, rechtvaardigt de rechter, die beslist dat er tussen de fout van één van de bestuurders en de schade ten gevolge van het ongeval geen oorzakelijk verband bestaat, wettelijk deze beslissing door erop te wijzen dat de andere bestuurder een onvoorzienbare hindernis heeft doen ontstaan en in stand gehouden, aldus aannemend dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zich in elke onderstelling zou hebben voorgedaan en dus zelfs zonder de fout van de eerste bestuurder (3).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.