Hof van Cassatie: Arrest van 8 September 1975 (België)

Date :
08-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750908-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is de voorziening van de beklaagde tegen een beslissing die de strafvordering wegens verjaring vervallen verklaart (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.