Hof van Cassatie: Arrest van 9 Januari 1979 (België)

Date :
09-01-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790109-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een vraag om uitlegging van een bepaling van het E.E.G.-Verdrag voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen en het Hof een beslissing over dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van zijn arrest, moet het zich, in beginsel, tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap wenden dat over die vraag bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak zal doen <1>. (Art. 177, EEG Verdrag, goedgekeurd bij wet 2 dec. 1957.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.