Hof van Cassatie: Arrest van 9 Januari 1980 (België)

Date :
09-01-1980
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19800109-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De correctionalisering van een misdaad door het onderzoeksgerecht geldt voor alle kwalificaties van het strafbaar feit, op voorwaarde dat dit feit wettig vatbaar blijft voor correctionalisering en dat de eventuele straf verzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt uit een omstandigheid waarmee het onderzoeksgerecht niet bekend was of geen rekening had gehouden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.