Hof van Cassatie: Arrest van 9 Juni 1970 (België)

Date :
09-06-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700609-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk is het middel waarbij aan de rechter wordt verweten, dat hij de bewijskracht van een akte heeft miskend, wanneer de tekst van deze akte niet bij de voorziening is gevoegd en noch de bestreden beslissing noch enig ander processtuk de bewoordingen ervan overnemen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.