Hof van Cassatie: Arrest van 9 Juni 1972 (België). RG 197

Date :
09-06-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720609-2
Numéro de rôle :
197

Résumé

De feitenrechter die erop wijst dat, zonder de fout, de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, niet zou ontstaan zijn, stelt wettelijk het oorzakelijk verband vast waardoor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader van deze fout wordt gerechtvaardigd. ( B.W., artikel 1382 en 1383. )

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.