Hof van Cassatie: Arrest van 9 Mei 1979 (België)

Date :
09-05-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790509-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Noch art. 292 Ger. W. noch enige andere wettelijke bepaling verbiedt de rechter deel te nemen aan een beslissing waarbij het hof van beroep een zaak waarin die rechter als onderzoeksrechter was opgetreden, tot een latere terechtzitting uitstelt <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.