Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1967 (België)

Date :
09-03-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670309-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De toepassing van de vijfjarige verjaring van de schuldvorderingen tegen de Staat, ingesteld bij artikel 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, wordt belet en de dertigjarige verjaring is toepasselijk, onder meer wanneer de schuldvordering binnen de bij dit artikel bepaalde termijn het voorwerp heeft uitgemaakt van een aanvraag tot de bevoegde administratieve overheid gericht met in voorkomend geval overlegging van bewijsstukken. (Wet van 15 mei 1846, art. 35.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.