Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1972 (België)

Date :
09-03-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720309-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 2271 tot 2274 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de bij artikel 2248 van hetzelfde wetboek bedoelde erkenning door de schuldenaar van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, niet tot gevolg in de plaats van de aldus gestuite verjaring een door haar aard of termijn verschillende verjaring te stellen, tenzij ze een schuldvernieuwing inhoudt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.