Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1973 (België)

Date :
09-03-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730309-11
Numéro de rôle :

Résumé :

Een overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties inhoudt en gesloten is voor onbepaalde tijd, kan op elk ogenblik door iedere partij worden beëindigd, indien deze beëindiging niet is uitgesloten door een bijzondere wettelijke regeling, ongeacht of de opzeggende partij gehouden is om iets te doen of om iets niet te doen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.