Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1984 (België). RG 14595

Date :
09-03-1984
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840309-4
Numéro de rôle :
14595

Résumé :

1. De vaststelling dat een uitgave of prestatie een contractuele verplichting als rechtsgrond heeft, is niet voldoende om het oorzakelijk verband tussen een onrechtmatige daad van een derde en die uitgave of prestatie te ontkennen. 2. Het bestaan van een contractuele verplichting kan wel verhinderen dat schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, wanneer blijkens de inhoud of strekking van de overeenkomst, de uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich heeft verbonden, wat er ook de feitelijke oorzaak van is.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.