Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1981 (België). RG 11376

Date :
09-11-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811109-1
Numéro de rôle :
11376

Résumé :

Hoger vernoemd arrest heeft het arrest van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, 6e Kamer, dd. 11 januari 1979 vernietigd oordelend dat de beschouwingen door het Arbeidshof vermeld over de bedoeling van de musici en de aard en het doel van de vereniging niets te maken hebben, met de door de wettelijke voorschriften gestelde voorwaarden. Deze beschouwingen waren : a) dat de musici door de V.Z.W. niet aangeworven waren doch tot de vereniging toetraden die contracten afsloot met personen of verenigingen die als werkelijke werkgevers dienen beschouwd. b) dat de door de musici ontvangen vergoedingen wegens hun gering karakter moeilijk kunnen aangezien worden als de tegenprestatie van het geleverd werk, zodat zij niet als loon kunnen worden bestempeld. c) daar het West-Vlaams Orkest een vereniging zonder winstgevend doel is kan er hier moeilijk sprake zijn van enige oneerlijke concurrentie. d) de prestaties van de musici worden uit vrije wil geleverd en hebben een toevallig en beperkt karakter. Terzake dient erop gewezen dat al de musici reeds een hoofdberoep uitoefenen. e) het inzicht en de wil van de musici en de V.Z.W. Het West-Vlaams Orkest ligt eerder in het leveren van een artistieke prestatie voor het publiek bestemd, dan wel in een arbeidsprestatie ten voordele van een werkgever verricht.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.