Hof van Cassatie: Arrest van 9 November 1981 (België). RG 11376

Date :
09-11-1981
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811109-13
Numéro de rôle :
11376

Résumé :

Wanneer blijkt dat het bestreden arrest de conclusie niet beantwoordt, is het daarop gesteund cassatiemiddel gegrond en wordt het arrest vernietigd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.