Hof van Cassatie: Arrest van 9 Oktober 1986 (België). RG 7516

Date :
09-10-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861009-7
Numéro de rôle :
7516

Résumé :

Behalve in geval van overmacht, is het hoger beroep tegen een beslissing in burgerlijke zaken, dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is ingesteld, niet ontvankelijk.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.