Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1968 (België)

Date :
09-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680909-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 21-2-a van het wegverkeersreglement legt in algemene bewoordingen aan elke bestuurder de verplichting op zich ervan te vergewissen of de weg op een voldoende uitgestrektheid vrij is om elk gevaar voor een ongeval te vermijden; de omstandigheid dat een tegenligger onwettelijk op de middenstrook van de rijbaan rijdt, sluit het misdrijf dat volgt uit het niet-nakomen van voornoemde verplichting niet uit.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.