Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1968 (België)

Date :
09-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680909-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de wettelijke termijn waarin de procureur des Konings het door hem ingestelde hoger beroep tegen een door de politierechtbank gewezen vonnis moet betekenen eindigt op een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag, wordt deze termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. (Wetboek van strafvordering, art. 644, lid 1.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.