Hof van Cassatie: Arrest van 9 September 1975 (België)

Date :
09-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750909-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer door de samenlopende fouten van verschillende personen schade is veroorzaakt, is eenieder van hen t.a.v. het slachtoffer gehouden tot volledige vergoeding van de schade (2). ( Art. 1382 B.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.