Raad van State: Arrest van 12 December 1973 (België). RG 76/189

Date :
12-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731212-1
Numéro de rôle :
76/189

Résumé :

Wanneer de strafrechter de aanvrager heeft veroordeeld tot twee afzonderlijke straffen respectievelijk wegens een overtreding van het verkeersreglement en wegens de alcoholintoxicatie, en wanneer hij de redenen niet aangeeft waarom hij twee afzonderlijke straffen heeft uitgesproken, volgt hieruit dat de vragen of de alcoholintoxicatie al dan niet als een zware fout dient te worden aangerekend en of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de intoxicatie en het ongeval, door de strafrechter niet beslecht werden en open vragen bleven waarover de commissie van beroep inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering uitspraak dient te doen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.