Raad van State: Arrest van 14 Januari 1971 (België). RG 76/189

Date :
14-01-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710114-3
Numéro de rôle :
76/189

Résumé :

De weduwe die, bij het overlijden van haar man, geen aanspraak heeft op het overlevingspensioen, ontvangt onder de voorwaarden bepaald door de Koning, een aanpassingsvergoeding die slechts éénmaal wordt toegekend en gelijk is aan één jaarbedrag van het overlevingspensioen (wet van 12 juli 1957, art. 17). De uitdrukking ne peut bénéficier in evengenoemd art. 17, eerste lid, geplaatst naast het Nederlandse geen aanspraak heeft is dubbelzinnig. Het is de zaak de bedoeling van de wetgever op te sporen in de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 mei 1955 waarin dezelfde bepaling onder art. 15, eerste lid, stond. Uit die parlementaire voorbereidingsvergoeding heeft willen beperken tot het geval waarin niet voldaan is aan de voorwaarden waaronder het recht op een overlevingspensioen ontstaat en tot het geval waarin het overlevingspensioen opgeschort wordt als de weduwe hertrouwt *. Een vrouw van meer dan vijfenveertig jaar die, ingevolge een eerste weduwschap, geniet van een pensioen ten bezware van de staatskas en die daarvan niet heeft afgezien, en die dit pensioen niet mag cumuleren met een overlevingspensioen/bedienden, voldoet niet aan de eisen voor uitkering van de aanpassingsvergoeding wegens overlijden van haar tweede echtgenoot **.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.