Raad van State: Arrest van 14 November 1979 (België). RG 2644

Date :
14-11-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791114-1
Numéro de rôle :
2644

Résumé :

De Raad van State is niet bevoegd om de wettigheid te beoordelen van beslissingen die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure, meer bepaald van het besluit waarbij het college van burgemeester en schepenen aan de rechtbank vraagt te bevelen om de plaats in haar vorige staat te herstellen en waarbij de advocaat wordt aangesteld om de belangen van de gemeente te behartigen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.