Raad van State: Arrest van 14 September 1984 (België). RG 102441

Date :
14-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840914-1
Numéro de rôle :
102441

Résumé :

Een bril bedoeld als oogprothese bestaat noodzakelijkerwijze uit een montuur en daarin gemonteerde brilglazen. Ongeacht het feit dat de monturen niet meer voorkomen in de "nomenclatuur" (zoals die wordt opgegeven in artikel 30 van de bijlage bij het K.B. van 16/11/1973 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen) veronderstelt de verstrekking van artikel 23, 4°, van de wet van 9 augustus 1963 (het "verstrekken van brillen...") dat de ter zake bevoegde personen alle essentiële verrichtingen stellen die de materiële aflevering voorafgaan. Daarin is begrepen het nagaan, door persoonlijk aanpassen aan de cliënt, of de lensglazen correct zijn gemonteerd, zodat ze er zich persoonlijk kunnen van vergewissen dat de bril een voor de rechthebbende passend optisch instrument uitmaakt. Het opmaken en ondertekenen door erkende opticiens van getuigschriften van aflevering van brillen voor brillen die niet door hen persoonlijk maar in hun afwezigheid door niet-opticiens werden aangepast en afgeleverd maakt een inbreuk uit op de wet van 9 augustus 1963, die gesanctioneerd kan worden volgens artikel 44 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.