Raad van State: Arrest van 17 December 1970 (België). RG 2

Date :
17-12-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19701217-3
Numéro de rôle :
2

Résumé

In de regeling van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 impliceren de verzekeringsplicht in de sociale zekerheid en de storting van de bijdragen dat de tewerkstelling in de zin van de wet bewezen is. Waar de hoge commissie voor pensioenen aan de hand van het attest van de directeur van de Regie van de strafarbeid, beslist dat de betrokkene verzekeringsplichtig in de sociale zekerheid was tijdens de jaren van internering gedurende welke hij in de steenkolenmijnen heeft gewerkt, en dat die jaren mochten geacht worden geldige jaren te zijn, blijft zij binnen de grenzen van haar beoordelingsbevoegdheid. Het doet er weinig aan toe dat de verzekeringsplichtige niet kan bewijzen dat het aandeel van de voor de pensioensector bestemde bijdragen wel degelijk aan de bevoegde dienst werd gestort. Het staat niet aan de werknemer toe te zien dat de bijdragen goed worden omgeslagen.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.